Meniu

Pieņemšanas telpa

Ļoti svarīgi ir, lai tikko iegājis birojā, apmeklētājs skaidri saprastu, kur viņam vispirms jāiet. Ja tikko ienācis birojā apmeklētājs nokļūs uzreiz direktora kabinetā, tādā gadījumā uzņēmuma vadītājs nedarīs neko vairāk kā tikai pieņems viesus. Tāpēc ļoti svarīgi ir pareizi sadalīt biroja darbinieku darba vietas tā, lai cilvēku plūsma būtu sistemātiska un plānveidīga, kā arī veiktu pēc iespējas īsāku ceļu.

Pieņemšanas telpa, uzgaidāmā telpa, konferenču zāles – jāizvieto tā, lai apmeklētājiem nenāktos klaiņot pa visu biroju, tātad – šīs zonas nedrīkst atrasties pašā biroja galā. Pretējā gadījumā radīsies daudz drošības jautājumu, turklāt, arī uzņēmuma noslēpumi var doties ārpus biroja reizē ar apmeklētājiem.

Te piemērotas būs šīs pieņemšanas telpas mēbeles: B-group („Bene“), Nova („Gurda“), Torus („Gurda“).